Dimarts 11 Maig 2021
/

 Fundació La Guineu

Musicart, és una escola de música i teatre musical de titularitat privada. L'entitat que gestiona l'escola és la Fundació La Guineu. La fundació es va constituir per a la creació i sosteniment de centres d'ensenyament musical, així com per la voluntat d'oferir serveis al sector cultural i artístic. 

En el sector de l'educació, ens mou principalment l'ambició de posar l'ensenyament de la música i del teatre musical a l'abast de tothom, amb dedicació, professionalitat, entusiasme i implicació amb les persones i l'entorn, conscients del gran valor educatiu de l'art musical i escènic.

La fundació La Guineu desenvolupa la seva tasca educativa en tres centres diferenciats, que són Musicart, l'EMM Nou Barris i l’EMM de Barberà del Vallès.

En quant al que fa referència als serveis al sector cultural i artístic, la fundació compta amb una empresa de lloguer d'instruments d'estudi (Instrurent) i amb activitats de desenvolupament comunitari, per tal de fer arribar el fet artístic a la ciutadania, tant si formen part de les escoles de música com si no. 

La fundació La Guineu, entitat sense ànim de lucre, va ser creada per a la gestió de centres d'ensenyament musical per Teresa Negre i Maria Serrano l'any 1969. De la mà de les seves fundadores, la Fundació va créixer al barri de La Guineueta, per tal de gestionar l'antiga escola de música La Guineu. L'entitat va tenir sempre una gran vinculació amb el seu entorn i va tractar, des del seu inici, l'ensenyament de la música com a eina social de cohesió i integració. En un moment en el que la vida cultural del Districte no tenia els referents que pot tenir avui en dia, la Fundació i la seva escola es van convertir en institucions de referència en el creixement humà del barri.

A nivell pedagògic, la Fundació va ser sempre capdavantera en el que fa referència a la pedagogia musical, característica que hem continuat desenvolupant i ampliant, com a bons deixebles d'aquest gran aprenentatge que ha estat viure i conviure amb el col·lectiu de persones que en formen part. 

L'any 1994 es va produir el relleu natural de la Fundació, i van passar a estar-ne al càrrec  Maurici Albàs. Aquest relleu va comportar un canvi en la direcció a seguir, tot i continuar amb els principis existents, amb una més gran projecció de l'escola i amb una bona professionalització del sistema: es van introduir totes les especialitats instrumentals, es van crear molts grups instrumentals i es va iniciar una etapa d'intercanvis amb altres agrupacions de la resta de l'estat i de l'estranger, a la vegada que es va innovar en el camp de la improvisació i la composició aplicades a l'ensenyament musical.

 

Ensenyament

Els nostres centres educatius fonamenten els seus aprenentatges en la pràctica i la vivència, tant del conjunt instrumental i del conjunt coral com d'aquelles matèries en relació directa amb la creativitat, com poden ser l'expressió escènica i la improvisació i  creació musicals.

Amb això volem que cadascú trobi en la música i l'escenari la seva pròpia manera d'expressar-se, a partir de les diferents disciplines que comporten els estudis musicals i teatrals, dins d'aquest marc ampli des d'on els concebem.

En els nostres centres, l'alumnat pot fer estudis musicals (Instrument, Llenguatge musical, Conjunt Instrumental i Coral, Harmonia, Composició, Tallers de Nadons i altres) a la vegada que estudis de teatre musical (Teatre, Cant i Ball Modern)

Ens agrada la idea de fer convergir aquests dos mons, per tal que els alumnes de Música puguin descobrir els elements teatrals de l'escena i que els alumnes de Teatre puguin desenvolupar la seva expressió des d'una sòlida base musical.

Més enllà de les metodologies aplicades, intentem fer-ho sempre amb il·lusió, afecte i dedicació. Volem que els nostres alumnes sentin les escoles com uns llocs acollidors i plens d'emocions, com uns espais que els ajudin a créixer com a persones i que perdurin per sempre en el seu record.

Som, en definitiva, un grup que entén la música i les arts escèniques com una de les eines fonamentals en l'educació de les persones.

D'altra manera, no podríem ser el que som.


 

La Guineu 

MUSIC ART